TOP město Mladá Boleslav

Program 2022

Milí Boleslaváci,

celý život se aktivně věnuji sportu, hlavně pak hokeji. Dříve jsem jej hrával na vrcholové úrovni, nyní když čas dovolí jen pro zábavu, radost ze hry a pohyb samotný. Mimo aktivní sportování jsem u nás v Boleslavi pracoval v Komisi pro sport a tělovýchovu, kde jsem se jako předseda podílel na úpravě dotačních pravidel a na krajské úrovni také ve Výboru sportu a tělovýchovy Středočeského kraje. Myslím proto, že mám poměrně dobrý přehled o sportování v Boleslavi.

Jak jsem se už v posledních letech několikrát přesvědčil, nemá moc smysl pokoušet se změnit vše najednou a ve výsledku pak nic z toho nedotáhnout. Zvolil jsem si proto tři základní a hmatatelná témata, která bych chtěl v zastupitelstvu i za pomoci kolegů prosazovat, a hlavně skutečně dokončit. Jistě Vás nepřekvapí, že se týkají sportu. Pojďme se na ně podívat.

  1. Multifunkční hala
  2. Tréninkový areál pro překážkový sport (Spartan, Gladiator, Predator race a další)
  3. Zlepšení podmínek pro sportování dívek

Naši lidé