Tomáš Zajíček

Kdo je Tomáš Zajíček

Jsem rodákem z Mladé Boleslavi a pracuji jako právník v advokátní kanceláři. Mojí největší zálibou je sport; nejblíže mi pak je cyklistika a fotbal. Obojímu se věnuji na ryze amatérské úrovni, ale asi o to více mě to baví.

Moje vize pro město?

Moje vize pro Mladou Boleslav je jednoduchá. Přál bych si, abychom se všichni, kdo v Mladé Boleslavi žijeme, o dění ve městě zajímali a měli chuť jej ovlivnit. Aktivní zájem však musí mít smysl – pro magistrát na straně jedné a pro občana na straně druhé. Pokud by se nám v tomto směru podařila změna, bude se nám zde žít mnohem lépe. Zcela konkrétně si pak myslím, že by našemu městu slušela multifunkční sportovní hala pro sport, koncerty a další nejen kulturní akce. Jako amatérský sportovec mám pochopení i pro zajištění většího množství kvalitních sportovišť dostupných pro sportovce mimo sportovní kluby, kteří se chtějí hýbat čistě jen pro své zdraví nebo zábavu.

Na co bych se rád zaměřil?

Rád bych se zaměřil právě na větší zapojení nás všech do života ve městě. Z mého pohledu je potřeba nastavit takové postupy, aby se každému, kdo o to bude stát, vyplatilo investovat do Mladé Boleslavi svůj čas. Sám vím, že je velmi často těžké (a někdy i nemožné) najít právě čas, sílu a chuť zabývat se něčím kolem mě, pokud se mě to bezprostředně netýká. Překonání těchto překážek je však nezbytný předpoklad k tomu, abychom život v Mladé Boleslavi zase posunuli na vyšší úroveň.