Vážení Boleslaváci

mám tu čest vést kandidátku složenou z lidí, pro které Mladá Boleslav není jen místem, kam chodíme pouze do práce. Jsou to lidé, kteří naše město vnímají spíše jako místo pro život, jako místo, kde mohou jít na procházku, navštívit kulturní akci nebo si třeba zasportovat. Mladá Boleslav pro ně znamená naši společnou hodnotu, o kterou stojí za to pečovat, chránit ji a zvelebovat.

Naše město sice není tak malé, abychom se všichni Boleslaváci navzájem osobně znali, avšak není ani příliš velké na to, aby nám naše okolí mohlo být lhostejné. Stejně jako pro Vás, tak i pro nás je důležité, kam se investují veřejné peníze, zda se tak děje účelným způsobem a ku prospěchu pokud možno nás všech. Právě proto považuji za velmi důležité, aby se nás do dění ve městě zapojilo co nejvíce. Jedině tak bude možné zajistit větší transparentnost jeho činnosti.

Osobně je mi velmi blízká otázka životního prostředí, která je v Mladé Boleslavi tématem zvláště aktuálním. Za klíčové považuji zejména nalezení rovnováhy mezi ochranou životního prostředí a přirozeným rozvojem města, což se v posledních letech ne vždy dařilo.

Jsem si plně vědoma toho, že před námi jako občany města stojí mnohé výzvy. Ať už se týkají zlepšení bezpečnostní situace ve městě, parkování či například začlenění nových technologií do fungování města. Úkoly to nejsou jednoduché. Jsem však hluboce přesvědčena o tom, že s pomocí týmu, v jehož čele stojím, jsou to úkoly zvládnutelné.

Podpoříte-li nás v nadcházejících volbách, mohu Vám slíbit, že uděláme vše proto, abychom Vaši důvěru v nás vloženou nezklamali.

V případě jakýchkoliv podnětů, připomínek či dotazů mě neváhejte kontaktovat.
info@topmesto.cz

Srdečně

Iva Bílková

Kdo jsme?

Iva Bílková
Ing. Přemysl Zeman
Dagmar Zákoucká
MUDr. Eva Bartošová Kufrová
Ing. Jitka Čerychová
Ing. Kateřina Černá Eršilová

Podívejte se na celou kandidátní listinu.