Tomáš Zajíček

Seznamte se s Tomášem Zajíčkem

Tomáš Zajíček dokončuje studium na vysoké škole a pracuje v advokátní kanceláři. Ve volném čase se nejraději věnuje sportu, a to zejména jízdě na kole a na podokresní úrovni fotbalu. Malou kopanou si pak nejraději zahraje s bývalými spolužáky v týmu, který si ještě na gymnáziu společně založili. Vyjma sportu má Tomáš rád knížky týkající se historie, rybízový koláč a bramborové špalíčky.

Co by si Tomáš pro Mladou Boleslav přál?

Přál by si, aby město ještě více, a pokud možno s menší administrativní zátěží a omezeními, podporovalo místní sportovní kluby, a to zejména ty menší, které pracují s dětmi. Chtěl by též umožnit snazší pořádání sportovních akcí přímo občany pro děti, které nejsou členy žádného sportovního klubu. Sám se totiž dříve několika takových akcí zúčastnil a vidí v nich skvělou příležitost k tomu, jak dát všem dětem šanci objevit krásu nejen kolektivních sportů. Za neméně důležité pak považuje zpestření života seniorů v pobytových zařízeních formou rozšíření nabídky kulturních, společenských či vzdělávacích akcí konaných přímo v místě jejich pobytu. Velký prostor pro zlepšení vidí Tomáš též v oblasti hospodaření města, a to hlavně pak v otázce jeho zprůhlednění a celkového zpřehlednění. Mladá Boleslav je bohaté město hospodařící s penězi nás všech, proto je špatně, pokud existují důvodné pochybnosti o tom, komu a za co se peníze utrácejí. Vše, co lze z povahy věci zveřejnit, by být zveřejněno mělo.

Podpořte Tomáše ve volbách na magistrát. Je naše číslo 7!