Iva Bílková

Kdo je Iva Bílková?

Iva Bílková je v současné době místopředsedkyní komise pro životní prostředí. Ochraně přírody, rozvoji zeleně a plánování herních prvků pro děti se věnuje již mnoho let, dříve též pracovala jako správce městské zeleně a dětských hřišť. V současné době působí jako konzultant v oblasti ochrany zeleně a navrhování bezpečných hřišť pro děti. Iva Bílková žije v Mladé Boleslavi, kde s manželem vychovávají dceru. Dva starší synové již žijí samostatně, jeden rovněž v Boleslavi, ten druhý pak momentálně v USA.

Současná práce pro město a jeho občany

Iva je velmi aktivní ve veřejném životě, kromě místopředsedkyně komise životního prostředí pracuje též jako předsedkyně Okrašlovacího spolku. Sama říká, že nejlepší pro město je přítomnost spolků a aktivní zapojení občanů do chodu města. Nejen proto je Iva na základní škole, kterou navštěvuje její dcera, členkou sdružení rodičů. Ivu můžete rovněž potkat na různých akcích pořádaných komisí pro zdravé město, kde Iva aktivně organizuje aktivity pro volný čas (např. Rodinné hry na Štěpánce), nebo vede kulatý stůl životního prostředí na Fóru zdravého města.

Co je pro Ivu důležité?

Mít Mladou Boleslav jako vhodné a příjemné místo pro život. Za tímto účelem je třeba zlepšit stav veřejné zeleně, vytvořit více stromořadí a parků, které pomohou nejen lépe hospodařit s vodou, ale rovněž zlepší městské mikroklima. Neméně důležitá je pak podpora samotného zapojení občanů do života města. Město musí s občany aktivně komunikovat a naslouchat jim. Všichni musíme vědět, že u svých zvolených zastupitelů nalezneme v případě potřeby zastání. Je třeba též umožnit větší zapojení aktivních a schopných žen do chodu radnice a celého našeho města, protože právě tak často chybějící ženský element do jednání vnáší slušnost, věcnost, pokoru, respekt k názorům druhých, zkrátka vstřícnost jako takovou.

Podpořte Ivu Bílkovou ve volbách na magistrát. Je naše číslo 1!