Jitka Čerychová

Kdo je Jitka Čerychová?

Jitka Čerychová je absolventkou Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. V současnosti pracuje ve Státním zemědělském intervenčním fondu jako kontrolorka. Je členkou rady neziskového spolku, ve kterém se podílí na vedení hospodaření a pomáhá s organizací akcí pro 80ti členný dětský pěvecký sbor. Sdružení vlastníků jednotek bytového domu, ve kterém bydlí, ji zvolilo za předsedkyni a již 7 let koordinuje údržbu objektu se 144 byty. Je vdaná, má 2 děti ve školním věku.

Jitka a Mladá Boleslav?

V Mladé Boleslavi žije 16 let a v posledním volebním období se aktivně zapojila do dění ve městě působením ve třech komisích rady města (komisi pro výchovu a vzdělávání, komisi pro kulturu a spolupráci s partnerskými městy a komisi pro integraci etnik a národnostních menšin). Na základě svých zkušeností se domnívá, že město musí nadále pokračovat v investicích směřujících do vzdělávání, důležitá je oprava budov, ale i podpora pro zlepšení kvality výuky. Financování veřejně prospěšných aktivit občanů a spolků v oblasti volného času, kultury a sportu by mělo být děleno spravedlivě a transparentně.

Co je pro Jitku podstatné?

Považuje za důležité, aby každý zvolený člen zastupitelstva vykonával svoji funkci smysluplně a zodpovědně ve prospěch Mladé Boleslavi (bez ohledu na osobní zájmy).

Podpořte Jitku Čerychovou ve volbách na magistrát. Je naše číslo #5!